Όροι

1. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να επισκευάσετε τον υπολογιστή σας επιβαρύνεστε με τα έξοδα τεχνικού ελέγχου που ανέρχονται σε 20 € για κάθε laptop.

2. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να επισκευάσετε τον υπολογιστή σας επιβαρύνεστε επίσης με τα έξοδα αποστολής - επιστροφής ύψους 20 € για κάθε laptop.

3. Η συσκευασία σας θα πρέπει να είναι πολύ καλή. Δεν ευθυνόμαστε για ζημιές που θα προκληθούν κατά την μεταφορά.

4. Οταν μας παραδώσετε ένα laptop με πρόβλημα σε κάποιο κύκλωμα του υπάρχει περίπτωση κατά την επισκευή του να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποιο άλλο κύκλωμα με αποτέλεσμα να καταστεί μη λειτουργικό.

5. Από τη στιγμή που θα ενημερωθείτε ότι έχει επισκευαστεί το laptop σας ή δεν αποδεχτήκατε την επισκευή μετά την ενημέρωση σας θα πρέπει εντός 3 ημερών να γίνει η παραλαβή και εξόφληση του κόστους επισκευής. Από την 4η ημέρα και πέρα θα χρεώνεστε με ελάχιστο κόστος φύλαξης 1,85 € για κάθε ημέρα. Μετά το πέρας 90 ημερών θα προβούμε σε καταστροφή του laptop χωρίς καμία προειδοποίηση.

Επισκευάζονται laptop όλων των εταιριών

Μπορούμε και επισκευάζουμε κάθε είδους προβλήματος σε όλες τις μάρκες laptop όπως:

Acer service, HP service, Sony Vaio service, Fujitsu Siemens service, Dell, IBM, Lenovo, Asus, LG, Toshiba, Turbo-X, Multirama.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την:

Επισκευή οθόνης, Επισκευή κάρτας γραφικών VGA, επισκευή μητρικής motherboard, επισκευή πληκτρολογίου, επισκευή βύσματος τροφοδοσίας, αλλαγή inverter.